nhiệt phân 15,8 g KMnO4 . tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng biết hiệu suất phản ứng là 75%

Question

nhiệt phân 15,8 g KMnO4 . tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng biết hiệu suất phản ứng là 75%

in progress 0
Gia Bảo 1 year 2020-12-14T07:30:34+00:00 3 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-14T07:32:29+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} m_{\text{chất rắn}}=14,6\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:2KMnO_4\xrightarrow{t^o} K_2MnO_4+MnO_2+O_2\\ \text{H = 75% nên:}\\ m_{KMnO_4}=15,8\times 75\%=11,85\ g.\\ ⇒n_{KMnO_4}=\dfrac{11,85}{158}=0,075\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{KMnO_4}=0,0375\ mol.\\ ⇒m_{O_2}=0,0375\times 32=1,2\ g.\\ ⇒m_{\text{chất rắn}}=m_{KMnO_4}-m_{O_2}=15,8-1,2=14,6\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2020-12-14T07:32:30+00:00

  `n_(KMnO_4)=\frac{15,8}{158}=0,1(mol)`

  `H%=75%`

  `=>n_(KMnO_4  Pứ)=0,1.0,75=0,075(mol)`

  $2KMnO_4\xrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2$

   `0,075`                                                             `0,0375`

  `m_(O_2)=0,0375.32=1,2(g)`

  `Áp    dụng    ĐLBTKL`

  `m_(KMnO_4)=m_(rắn)+m_(O_2)`

  `=>m_(rắn)=15,8-1,2=14,6(g)`

  0
  2020-12-14T07:32:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo giải bt sgk hóa 8 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )