NHANH NHA MIK CẦN GẤP

Question

NHANH NHA MIK CẦN GẤP
nhanh-nha-mik-can-gap

in progress 0
Acacia 9 months 2021-04-15T13:30:57+00:00 1 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-15T13:32:39+00:00

  Đáp án:

   `a)` `2004/2005`

  `b)` `2004/2005`

  Giải thích các bước giải:

  `a)` `1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/2004.2005`

  `=1-1/2+1/2-1/3+1/3-1/4+…+1/2004-1/2005`

  `=1-(1/2-1/2+1/3-1/3+1/4-…-1/2004+1/2005)`

  `=1-1/2005` 

  `=2004/2005`

  ———————-

  `b)` `2/1.3+2/3.5+2/5.7+…+2/2003.2005`

  `=1-1/3+1/3-1/5+1/5-1/7+…+1/2003-1/2005`

  `=1-(1/3-1/3+1/5-1/5+1/7-…-1/2003+1/2005)`

  `=1-1/2005`

  `=2004/2005`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )