Nhanh = ctlhn ; sai= bc Chứng tỏ rằng đa thức x² + 2x + 2 không có nghiệm

Question

Nhanh = ctlhn ; sai= bc
Chứng tỏ rằng đa thức x² + 2x + 2 không có nghiệm

in progress 0
Delwyn 1 tháng 2021-05-15T14:17:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  nhanh-ctlhn-sai-bc-chung-to-rang-da-thuc-2-2-khong-co-nghiem

 2. Ta có: x2 + 2x + 2 = x2 + x + x + 1 + 1

  = x(x + 1) + (x + 1) + 1

  = (x + 1)(x + 1) + 1 = (x + 1)2 + 1

  Vì (x + 1)2 ≥ 0 với mọi x ∈ R, nên (x + 1)2 + 1 > 0 với mọi x ∈ R

  Vậy đa thức x2 + 2x + 2 không có nghiệm.

   ( Chúc bn hok tốt )

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )