Nhanh có điểm NHƯNG NHỚ VIẾT THÀNH ĐOẠN VĂN DÀI DÀI MỘT CHÚT KO ĐÚNG YÊU CẦU BÁO CÁO ….HẾT…..

Question

Nhanh có điểm
NHƯNG NHỚ VIẾT THÀNH ĐOẠN VĂN
DÀI DÀI MỘT CHÚT
KO ĐÚNG YÊU CẦU BÁO CÁO
….HẾT…..
nhanh-co-diem-nhung-nho-viet-thanh-doan-van-dai-dai-mot-chut-ko-dung-yeu-cau-bao-cao-het

in progress 0
Kim Chi 8 months 2021-06-21T09:52:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-21T09:54:14+00:00

    Nhằm thể hiện lòng yêu quý Việt Nam của tác giả. Nói lên ý kiến tâm tư của tác giả đối với Việt Nam

    …HẾT Ý…

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )