Nhân vật tôi và nhân vật Anh trong bài thơ Nếu trái đất thiếu trẻ con là ai ?

Question

Nhân vật tôi và nhân vật Anh trong bài thơ Nếu trái đất thiếu trẻ con là ai ?

in progress 0
Nem 7 months 2021-07-09T00:44:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:45:44+00:00

  `-`Nhân vật tôi và nhân vật Anh trong bài thơ Nếu trái đất thiếu trẻ con là ai ?

  `=>` Nhân vật tôi là nhà thơ Đỗ Trung Lai 

   `-`Nhân vật Anh là anh phi công vũ trụ Pô pốp

  0
  2021-07-09T00:46:09+00:00

  Nhân vật tôi là nhà thơ Đỗ Trung Lai – người đã viết ra bài thơ đó 

  Nhân vật Anh là phi công vũ trụ Pô-pôp.  Chữ Anh trong bài thơ được viết hoa là để bày tỏ lòng kính trọng đối với phi công vũ trụ Pô-pốp

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )