nhân vật chú ếch trong truyện ếch ngôì đáy giếng có những tính cách gì ?

Question

nhân vật chú ếch trong truyện ếch ngôì đáy giếng có những tính cách gì ?

in progress 0
Calantha 3 days 2021-07-19T17:01:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T17:02:27+00:00

  Tính cách của con ếch là:

  `-` Cao ngạo, coi thường thế giới xung quanh

  `-` Thiếu hiểu biết, kiến thức hạn hẹp, nông cạn

  `#nocopy`

  0
  2021-07-19T17:02:40+00:00

  Nhân vật chú ếch trong câu chuyện ếch ngồi đáy giếng có tính cách là :

  -Chủ quan,cứ ngỡ mình là to lớn hơn nhưng con vật khác,ngơ ngác.

  Bạn có thể tham khảo câu trả lời khác,cho mình 5* nha,mình cám ơn

        CHÚC BẠN HỌC TỐT TYMTYN

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )