Nhận xét về tình bạn của Nguyễn Khuyến. Ngắn gọn thôi nha

Question

Nhận xét về tình bạn của Nguyễn Khuyến.
Ngắn gọn thôi nha

in progress 0
Thanh Hà 3 months 2021-08-02T18:24:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T18:25:21+00:00

  Tình bạn của Nguyễn Khuyến là một tình bạn đẹp . Khi bạn đến chơi nhà , Nguyễn Khuyến không có gì tiếp đãi bạn cả cái cơ bản là trầu . Tình bạn của Nguyễn Khuyến là tình bạn không màng đến vật chất , quý nhau ở tấm lòng .

  0
  2021-08-02T18:25:40+00:00

  Nx: tình bạn của Nguyễn Khuyến vượt lên trên những vật chất tầm thường: giữa 2 người bạn chỉ cần sự thấu hiểu, cần tình cảm yêu mến nhau là được.

  -> 1 tình bạn đẹp trong sáng, sâu sắc.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )