nhận xét về quan niệm của nguyễn tuân về cái đẹp, con người anh hùng ai mình vs ạ

Question

nhận xét về quan niệm của nguyễn tuân về cái đẹp, con người anh hùng
ai mình vs ạ

in progress 0
Kim Chi 4 months 2021-07-14T03:35:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-14T03:37:00+00:00

    Quan niệm của Nguyễn Tuân về cái đẹp, con người anh hùng là quan niệm mới mẻ, sâu sắc và sáng suốt. Cái tài luôn đi đôi với cái tâm, cái thiện và cái đẹp không thể tách rời. Đó là lý tưởng đúng đắn của ông với quan niệm cái đẹp sẽ mãi trường tồn và bất diệt. Quan niệm sống đầy cao cả của ông cũng chính là quan niệm sống của vị anh hùng Cao Bá Quát:
    “Nhất sinh đê thụ bái mai hoa” ( cả đời luôn cúi đầu trước cái đẹp) 

    mình chỉ viết ý thôi nha !!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )