nhận xét về bố cục, mạch lạc văn bản “Mùa xuân của tôi”

Question

nhận xét về bố cục, mạch lạc văn bản “Mùa xuân của tôi”

in progress 0
Dulcie 7 months 2021-06-24T17:30:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T17:31:38+00:00

  -Nhận xét :
  +Phần 1 : Cảm nhận về tìm cảm của con người dối với thiên nhiên – mùa xuân 

  +Phần 2 : Cái cảnh sắc, thiên nhiên , cảnh quan , không khí mùa xuân ở Hà Nội

  +Phần 3 : Cảnh sắc và không khí mùa xuân sau ngày rằm tháng giêng 

  -Mạch lạc : Giau chất thơ, chất trữ tình ,..

  0
  2021-06-24T17:31:57+00:00

  Đoạn 1: Đầu  mê luyến Mùa Xuân: Tình cảm của con người đối với Mùa Xuân là một quy luật tất yếu, tự nhiên.
  – Đoạn 2: Tiếp  mở hội liên hoan: cảnh sắc và không khí Mùa Xuân ở đất trời và lòng người.
  – Đoạn 3: Còn lại: Cảnh sắc riêng của đất trời Mùa Xuân từ khoảng sau ngày rằm tháng Giêng ở miền Bắc.
   mạch lạc của văn bản theo dòng cảm xúc chủ quan “mặc cho ngòi bút đưa đi, đến đâu hay đến đó…” bài văn xuôi đậm chất thơ, chất trữ tình.

  Bố cục: 3 đoạn.

   mạch lạc của văn bản theo dòng cảm xúc chủ quan  đậm chất trữ tình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )