Nhận xét thái độ,lý lẽ người góp ý Tìm thành ngữ ứng với những câu truyện

Question

Nhận xét thái độ,lý lẽ người góp ý
Tìm thành ngữ ứng với những câu truyện

in progress 0
Eirian 1 day 2021-07-21T04:54:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T04:55:34+00:00

  thành ngữ

  Thương người như thể thương thân:
  – Ở hiền gặp lành; Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao; Hiền như đất, lành như Bụt; Môi hở răng lạnh; Máu chảy ruột mềm; Nhường cơm sẻ áo; Lá lành đùm lá rách…
  b) Măng mọc thẳng:
  – Thẳng như ruột ngựa; Thuốc đắng dã tật; Cây ngay không sợ chết đứng. (Trung thực).
  Giấy rách giữ lấy lề; Đói cho sạch rách cho thơm. (Tự trọng). 
  c) Trên đôi cánh ước mơ:
  Cầu được ước thấy; Ước sao được vậy; Ước của trái mùa; Đứng núi
  này trông núi nọ.

  thái độ lý lẽ người góp ý là

  đón nhận mọi ý kiến phản bác và sửa sai

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )