Nhận xét nhịp thơ và hình thức thơ ở câu 8, qua đó thấy được mong muốn gì của nhà thơ trong bài cảnh ngày hè.

Question

Nhận xét nhịp thơ và hình thức thơ ở câu 8, qua đó thấy được mong muốn gì của nhà thơ trong bài cảnh ngày hè.

in progress 0
Khải Quang 6 months 2021-07-16T10:57:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T10:58:25+00:00

  Câu thơ cuối cùng: Dân giàu đủ khắp đồi phương

  Đây là câu thơ lục ngôn xen vào những câu thơ thất ngôn với nhịp thơ $\frac{3}{3}$ cô đọng, khác với nhịp thơ toàn bài.  

  Toàn bài thơ kết tinh ý nghĩa qua từ “dân” trong câu thơ cuối: “Dân giàu đủ khắp đòi phương” thể hiện đậm nét tư tưởng nhân nghĩa, thương dân của tác giả và ta có thể coi đó là “nhãn tự” của bài thơ này.

  0
  2021-07-16T10:58:44+00:00

  Câu thơ cuối cùng: Dân giàu đủ khắp đòi phương’

  Đây là câu thơ lục ngôn xen vào những câu thơ thất ngôn với nhịp thơ 3/3 cô đọng, khác với nhịp thơ toàn bài.  

  Toàn bài thơ kết tinh ý nghĩa qua từ “dân” trong câu thơ cuối: “Dân giàu đủ khắp đòi phương” thể hiện đậm nét tư tưởng nhân nghĩa, thương dân của tác giả và ta có thể coi đó là “nhãn tự” của bài thơ này. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )