nhận biết trật tự từ trong từ ghép chính phụ hán việt và từ ghép chính phụ thuần việt

Question

nhận biết trật tự từ trong từ ghép chính phụ hán việt và từ ghép chính phụ thuần việt

in progress 0
Jezebel 5 months 2021-08-09T12:22:34+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T12:23:52+00:00

  Trật tự từ trong từ ghép chính phụ hán việt

  -Thứ tự của yếu tố chính có thể đứng trước hoặc đứng sau yếu tố phụ

  Trật tự từ trong từ ghép chính phụ thuần việt

  – Thứ tự tiếng chính đứng trước,tiếng phụ đứng sau

  0
  2021-08-09T12:24:05+00:00

  từ ghép chính phụ hán việt : 
  + có 2 trường hợp: – th1: tiếng chính đứng trước tiếng phụ đứng sau
                                  – th2: tiếng phụ đứng trước tiếng chính đứng sau
  từ ghép thuần việt : – tiếng chính luôn đứng trước tiếng phụ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )