Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: 1) Không giới hạn thuốc thử a) KOH, NaCl, HCl b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3 c) NaOH, NaCl, HCl, NaNO3,

Question

Nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau:
1) Không giới hạn thuốc thử
a) KOH, NaCl, HCl b) KOH, NaCl, HCl, NaNO3
c) NaOH, NaCl, HCl, NaNO3, KI d) NaOH, NaCl, CuSO4, AgNO3
e) NaOH, HCl, MgBr2, I2, hồ tinh bột f) NaOH, HCl, CuSO4, HI, HNO3
2) Chỉ dùng 1 thuốc thử
a) KI, NaCl, HNO3 b) KBr, ZnI2, HCl, Mg(NO3)2
c) CaI2, AgNO3, Hg(NO3)2, HI d) KI, NaCl, Mg(NO3)2, HgCl2
3)Không dùng thêm thuốc thử
a) KOH, CuCl2, HCl, ZnBr2 b) NaOH, HCl, Cu(NO3)2, AlCl3
c) KOH, KCl, CuSO4, AgNO3 d) HgCl2, KI, AgNO3, Na2CO3

in progress 0
Huyền Thanh 1 year 2020-11-26T19:04:34+00:00 3 Answers 70 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-26T19:06:25+00:00

  1) Bổ sung câu d, e, f

   Với dạng bài nhận biết chúng ta nên học cách nhận biết của từng gốc ion (Cái này phải tích cóp lâu mới nhớ được nha :)))). Ví dụ: Chúng ta hay gặp các gốc \(SO_4^{2 – }\) → dùng các chất tan có chứa ion \(B{a^{2 + }}\); hoặc gốc \(C{l^ – }\) ta ùng các chất tan có chứa ion \(A{g^ + }\) …..

  d) Dùng quì tím nhận ra đươc NaOH (hóa xanh); Còn lại \(NaCl,{\rm{ }}CuS{O_4},{\rm{ }}AgN{O_3}\)

  Các chất còn lại chứa các gốc \(C{l^ – }\), và \(SO_4^{2 – }\) 

  ⇒ Vậy ta chọn các thuốc thử là \(AgN{O_3}\) → Nhận biết được NaCl vì tạo kết tủa trắng AgCl; 

  Chọn tiếp thuốc thử \(BaC{l_2}\) → Nhận biết được \(CuS{O_4}\).

  Còn lại là \(AgN{O_3}\)

  e) Dùng quì tím nhận ra đươc NaOH (hóa xanh); HCl (hóa đỏ); còn lại là: $MgBr_2$, $I_2$, hồ tinh bột

  Với các gốc halogen (Cl, Br, I) ta dùng \(AgN{O_3}\) → Nhận biết được $MgBr_2$ vì tạo kết tủa vàng nhạt AgBr

  Với $I_2$, hồ tinh bột → dung dịch nào màu trắng là hồ tinh bột. Còn lại là $I_2$ (dung dịch màu tím).

  f) Dùng quì tím nhận ra đươc NaOH (hóa xanh); HCl, HI, $HNO_3$ (hóa đỏ); còn lại là: $CuSO_4$

  3 axit còn lại (chứa các gốc halogen Cl, I) → ta dùng  \(AgN{O_3}\)

  0
  2020-11-26T19:06:25+00:00

  Đáp án:

   a) lấy một ít chất trong từng lọ ra làm mẫu thử.

      lấy quỳ tím nhúng vào từng mẫu thử.

      + mẫu thử naò làm quỳ tím hóa xanh là naoh

      + mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là hcl

      + mẫu thử nào k làm quỳ tím chuyển màu là nacl

  b) lấy một ít chất trong từng lọ ra làm mẫu thử.

     lấy quỳ tím nhúng vào từng mẫu thử.

     +mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là koh

     +mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ là hcl

     +mẫu thử nào k làm quỳ tím chuyển màu là nacl,nano3

    cho dd agno3 vào 2 mẫu thử còn lại

     +mẫu thử nào tạo ra kết tủa trắng là nacl

     +mẫu thử nào k có hiện tượng gì là nano3

  c)lấy một ít chất trong từng lọ ra làm mẫu thử

     lấy quỳ tím nhúng vào từng mẫu thử

    +mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là naoh

    +mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ à hcl

   +mẫu thử nào k làm quỳ tím chuyển màu là nacl,nano3

    cho dd agno3 vào 2 mẫu thử còn lại

     +mẫu thử nào tạo ra kết tủa trắng là nacl

     +mẫu thử nào k có hiện tượng gì là nano3

  d)lấy một ít chất trong từng lọ ra làm mẫu thử 

   lấy quỳ tím nhúng vào từng maaux thử

  +mẫu thử nào làm quỳ tím hóa màu xanh là naoh

  +mẫu thử nào làm quỳ tím hóa đỏ cuso4

  +mẫu thử nào k làm quỳ tím đổi màu là nacl,agno3

  cho dd  naoh vào 2 mẫu thử còn lại

  +mẫu thử nào có kết tủa đen là agno3

  +mẫu thử nào k có hiện tượng gì là nacl

  Giải thích các bước giải:

   oxit bazo làm quỳ tím hóa xanh

   oxit axit làm quỳ tím hóa đỏ

   muối k làm quỳ tím đổi màu

  0
  2020-11-26T19:06:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo cuso4 + ki các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )