Nhận biết 4 lọ mất nhãn các chất rắn sau: Mg(HCO3)2, BaCl2, Ba(HCO3)2, MgSO4 chỉ bằng phương pháp đun nóng.

Question

Nhận biết 4 lọ mất nhãn các chất rắn sau: Mg(HCO3)2, BaCl2, Ba(HCO3)2, MgSO4 chỉ bằng phương pháp đun nóng.

in progress 0
Thành Đạt 8 months 2021-01-30T13:15:39+00:00 3 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-30T13:17:31+00:00

  Đun nóng các dd. 2 muối hidrocacbonat tạo kết tủa

  Mg(HCO3)2 -> MgCO3+ CO2+ H2O 

  Ba(HCO3)2 -> BaCO3+ CO2+ H2O 

  Lấy 2 kết tủa này, nung đến khi khối lượng k đổi, sau đó thả vào nước (từ dd). BaO tan, chất ban đầu là Ba(HCO3)2, còn lại là Mg(HCO3)2. 

  MgCO3 (t*)-> MgO+ CO2 

  BaCO3 (t*)-> BaO+ CO2 

  BaO+ H2O -> Ba(OH)2 

  Lấy dd Ba(OH)2 nhỏ vào 2 dd còn lại. MgSO4 có kết tủa, dd kia là BaCl2. 

  Ba(OH)2+ MgSO4 -> BaSO4+ Mg(OH)2

  0
  2021-01-30T13:17:35+00:00

  Đáp án:

  Trích mỗi chất một ít làm thuốc thử:

  +) Đun nóng đến khối lượng không đổi các chất rắn đã cho

     – Các chất nào khi nung tạo khí không màu (CO2) là Mg(HCO3)2 và Ba(HCO3)2 (*)

      – Hai chất còn lại không có hiện tượng là MgSO4 và BaCl2

  PTHH:

  $Mg(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^o} MgO + 2CO_2↑ + H_2O$

  $Ba(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^o} BaO + 2CO_2↑ + H_2O$

  +) Hòa tan chất rắn thu được sau khi nung của nhóm (*):

    – Chất rắn nào tan là BaO ⇒ chất ban đầu là Ba(HCO3)2

    – Rắn còn lại không tan là MgO ⇒ Mg(HCO3)2

  PTHH: $BaO + H_2O \to Ba(OH)_2$

  +) Để nhận biết hai chất còn lại ta dùng dung dịch Ba(OH)2 vừa thu được ở trên:

    – Chất nào tan sau đó tạo kết tủa trắng là MgSO4,

    – Dung dịch còn lại là BaCl2 không có hiện tượng.

  PTHH: $MgSO_4 + Ba(OH)_2 \to BaSO_4↓ + Mg(OH)_2$

  0
  2021-01-30T13:17:44+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo mg(hco3)2 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )