Nhà thơ Tố Hữu đã biết về Bác Hồ : ”Người rực rỡ như 1 mặt trời cách mạng ” a) Hình ảnh mặt trời trong câu thơ trên có phải là ẩn dụ không ?

Question

Nhà thơ Tố Hữu đã biết về Bác Hồ :
”Người rực rỡ như 1 mặt trời cách mạng ”
a) Hình ảnh mặt trời trong câu thơ trên có phải là ẩn dụ không ? Vì sao?
b) Hãy tìm ra 2 trường hợp trong các bài thơ đã học , trong đó có hình ảnh mặt trời dùng với nghĩa tương tự ?

in progress 0
Vodka 2 months 2021-07-29T10:35:11+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:36:37+00:00

  a) Hình ảnh mặt trời trong câu thơ trên có phải là ẩn dụ . Vì từ ”mặt trời cách mạng”ở đây là muốn ẩn ý nói đến Bác Hồ- vị cha già của dân tộc . Bác đã hi sinh cả cuộc đời của mình để dâng hiến cho đất nước để rồi đất nước ta mới có ngày hôm nay

  b)2 trường hợp trong các bài thơ đã học , trong đó có hình ảnh mặt trời dùng với nghĩa tương tự là : 

   +)  Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng

          Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ

  +)   Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

         Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )