Nhà Tần đánh xuống phương Nam để (1) …………………………………….. – Sau 4 năm chinh chiến, quân Tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc Việt cùng sống

Question

Nhà Tần đánh xuống phương Nam để (1) ……………………………………..
– Sau 4 năm chinh chiến, quân Tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc
Việt cùng sống với (2) ………………….
– Người Âu Việt – Lạc Việt tôn (3) …………………… lên làm tướng để đánh
đuổi quân Tần.
– Người Việt đã đại phá quân Tần, giết được (4) …………………………………
Câu 15 Hãy nối sự kiện lịch sử ở cột A với thời gian cột B cho đúng.
Cột A Cột B
1. Nhà Tần đánh xuống phương Nam a/ Năm 218 TCN
2. Triệu Đà đánh xuống Âu Lạc b/ Năm 214 TCN
3. Thục Phán tự xưng là An Dương
Vương
c/ Năm 207 TCN
4. Nước Âu Lạc rơi vào tay của Triệu Đà d/ Năm 179 TCN

in progress 0
Hưng Khoa 9 months 2020-12-20T04:57:17+00:00 3 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-20T04:59:09+00:00

  Nhà Tần đánh xuống phương Nam để mở rộng lãnh thổ

  – Sau 4 năm chinh chiến, quân Tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc Việt cùng sống với người Tây Âu (hay Âu Việt).

  Người Âu Việt – Lạc Việt tôn Thục Phán lên làm tướng để đánh đuổi quân Tần.

  – Người Việt đã đại phá quân Tần, giết được Hiệu úy Đồ Thư.

  Câu 15:

  1. Nhà Tần đánh xuống phương Nam a/ Năm 218 TCN

  2. Triệu Đà đánh xuống Âu Lạc c/ Năm 207 TCN

  3 Thục Phán tự xưng là An Dương Vương b/ Năm 214 TCN

  4. Nước Âu Lạc rơi vào tay của Triệu Đà d/ Năm 179 TCN

  0
  2020-12-20T04:59:11+00:00

  Đáp án :

  Nhà Tần đánh xuống phương Nam để (1) ………mở rộng lãnh thổ…………

  Sau 4 năm chinh chiến, quân Tần kéo đến vùng Bắc Văn Lang, nơi người Lạc Việt cùng sống với (2) ……người Tây Âu ( hay còn gọi là Âu Việt )………

  Người Âu Việt – Lạc Việt tôn (3) …Thục Phán……… lên làm tướng để đánh đuổi quân Tần.

  Người Việt đã đại phá quân Tần, giết được (4) ……Hiêu úy Đồ Thư………

  Câu 15 :

  1. Nhà Tần đánh xuống phương Nam –nối với — a) Năm 218 TCN.

  2. Triệu Đà đánh xuống Âu Lạc –nối với — c) Năm 207 TCN.

  3. Thục Phán tự xưng là An Dương Vương –nối với — b) Năm 214 TCN

  4. Nước Âu Lạc rơi vào tay của Triệu Đà –nối với — d) Năm 179 TCN

  Cho mình 5* nha

  0
  2020-12-20T04:59:22+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo sau nhà tấn là nhà gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )