NH3—¹-> HCL—²-> NH4CL–³—>NH4NO3—-⁴–>NH3 N2—-¹->NO—-²->NO2—³–>HNO3–⁴—>Cu(NO3)2—-5—>CuO—-6–>N2

Question

NH3—¹-> HCL—²-> NH4CL–³—>NH4NO3—-⁴–>NH3
N2—-¹->NO—-²->NO2—³–>HNO3–⁴—>Cu(NO3)2—-5—>CuO—-6–>N2

in progress 0
Verity 1 year 2020-10-21T00:19:34+00:00 3 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. Đề hơi sai nhỉ: 

  NH3—> Hcl—> NH4CL—–>NH4NO3——>NH3

  nh3 + cl2 -> n2 + hcl

  NH3 + HCl-> Nh4cl

  nh4cl + agno3 -> agcl + Nh4no3

  Nh4no3 + naoh -> nano3 + nh3 + h2o

  N2—-¹->NO—-²->NO2—³–>HNO3–⁴—>Cu(NO3)2—-5—>CuO—-6–>N2

  n2+o2 -3000 độ-> no

  no + o2 -> no2

  no2 + o2 + h2o -> hno3

  cuo + hno3 -> cu(no3)2 + h2o

  cu(no3)2 – nhiệt-> cuo + no2 + o2

  CuO + nh3 -> cu + n2 + h2o

  0
  2020-10-21T00:21:33+00:00

  2NH3+3Cl2–>N2+6HCl

   HCl+NH3–>NH4Cl

  NH4Cl+AgNO3–>NH4NO3+AgCl

  NH4NO3+NaOH–>NH3+H2O+NaNO3

  N2+O2–>2NO

  2NO+O2–>2NO2

  2NO2+H2O+O2–>2HNO3

  3Cu+8HNO3–>3Cu(NO3)2+2NO+4H2O

  Cu(NO3)2–>CuO+2NO2+1/2O2

  3CuO+2NH3–>N2+3Cu+3H2O

  0
  2020-10-21T00:21:43+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nh4no3 + hcl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )