Nguyên tố x có ba đồng vị là x1 chiếm 92,23%,x2 chiếm4,67%, và x3 chiếm3, 10%. Tổng số khối của ba đồng vị bằng 87 .số nơtron trong x2 nhiều hơn tròn

Question

Nguyên tố x có ba đồng vị là x1 chiếm 92,23%,x2 chiếm4,67%, và x3 chiếm3, 10%. Tổng số khối của ba đồng vị bằng 87 .số nơtron trong x2 nhiều hơn tròn x1 một hạt. Nguyên tử khối trung bình của x là 28,0855.
Tìm x1, x2 và x3
Nếu trong x1 có số nơtron bằng số proton. Hãy tìm số Nơtron trong nguyên tử của mỗi đồng vị

in progress 0
Thu Giang 1 year 2020-10-30T01:11:18+00:00 3 Answers 79 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T01:13:12+00:00

  \(\overline X= \dfrac{{92,23.X_1+4,67.(X_1+1) + 3,1.X_3}}{{100}}=28,0855\)

  \(X_1+X_1+1+X_3=87\)

  => \(X_1=28 \;,X_2=29\;,X_3= 30\)

  ta có trong \(X_1\) n=p=14

  Trong \(X_2\) n=15,

  Trong \(X_3\) n=16

  0
  2020-10-30T01:13:18+00:00

  Đáp án:

  $X_1 = 28;\ X_2 = 29;\ X_3 = 30$

  $N_1 = 14;\ N_2 = 15;\ N_3 = 16$

  Giải thích các bước giải:

  – Tổng số khối: $X_1 + X_2 + X_3 = 87$       (1)

  – Số nơtron trong X2 nhiều hơn trong X1 một hạt: $X_2 – X_1 = 1$       (2)

  – NTK trung bình:

  \(\overline X = \dfrac{{92,23{X_1} + 4,67{X_2} + 3,1{X_3}}}{{100}} = 28,0855\) (3)

  Giải hệ (1) (2) (3) được $X_1 = 28;\ X_2 = 29;\ X_3 = 30$

  Theo đề bài, X1 có số n bằng số p $\to N_1= Z$    (*)

  Mà $Z + N_1 = X_1 = 28$      (**)

  Từ (*) và (**) $⇒ Z = N_1 = 14$

  $⇒ N_2 = X_2 – Z = 15$

  $N_3 = X_3 – Z = 16$

  0
  2020-10-30T01:13:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 0855 là mạng nào các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )