nguyên tố X có 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35p. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. đồng vị thứ 2 có nhiều hơn đồng

Question

nguyên tố X có 2 đồng vị với tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có 35p. Đồng vị thứ nhất có 44 nơtron. đồng vị thứ 2 có nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2 nơtron Tính nguyên tử khối trung bình của X?

in progress 0
Diễm Thu 6 months 2021-03-25T18:03:13+00:00 3 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-25T18:05:06+00:00

  Đáp án:

  \(\overline M = 79,92\)

  Giải thích các bước giải:

  X có 35p, đồng vị thứ nhất có 44n ⇒ Số khối của đồng vị thứ nhất: $X_1 = 44 + 35 = 79$

  Đồng vị thứ 2 nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2n ⇒ Số khối của đồng vị thứ 2: $X_2 = 81$

  ⇒ Số khối trung bình \(\overline M = \dfrac{{27.79 + 23.81}}{{27 + 23}} = 79,92\)

  0
  2021-03-25T18:05:13+00:00

  Đáp án:

  79,92

  Giải thích các bước giải:

  % khối lượng đồng vị thứ nhất là : 27/(27+23)x100%=54%

  % khối lượng đồng vị thứ hai là : 100-54=46%

  Số khối của đồng vị thứ nhất là : Z1=35+44=79

  Số khối của đồng vị thứ hai là: Z2=Z1+2=81

  Nguyên tử khối trung bình của X là 79×54%+81×46%=79,92

  0
  2021-03-25T18:05:19+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo số nguyên tử các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )