” nguy” và ” cơ” cái nào được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào?

Question

” nguy” và ” cơ” cái nào được sử dụng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Nếu là nghĩa chuyển thì chuyển theo phương thức nào?

in progress 0
Maris 6 months 2021-07-09T14:02:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T14:03:23+00:00

  -sử dụng theo nghĩa gốc:nguy

  -sử dụng theo nghĩa chuyển: cơ

  chuyển theo phương thức hoán dụ

  0
  2021-07-09T14:04:15+00:00

  -Sử dụng theo nghĩa gốc:                   nguy

  -Sử dụng theo nghĩa chuyển:              cơ

  -Chuyển theo phương thức hoán dụ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )