nguồn âm tại O có công suất không đổi . Trên cùng đường thẳng qua O có 3 điểm A, B, C cùng nằm về 1 phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới ng

Question

nguồn âm tại O có công suất không đổi . Trên cùng đường thẳng qua O có 3 điểm A, B, C cùng nằm về 1 phía của O và theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần. Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB) . Biết OA= 2 /3 OB. Tỉ số OC/OA là ?

in progress 0
Hải Đăng 1 year 2020-11-01T03:08:52+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-01T03:10:49+00:00

  Đáp án:

  \(\frac{{OC}}{{OA}} = \frac{{81}}{{16}}\) 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {L_A} = 10.\log \frac{P}{{4\pi .O{A^2}.{I_0}}}\\
  {L_B} = 10.\log \frac{P}{{4\pi .O{B^2}.{I_0}}}\\
  {L_C} = 10.\log \frac{P}{{4\pi .O{C^2}.{I_0}}}
  \end{array} \right.\)

  Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB):

  \({L_A} – {L_B} = 10.\log \frac{{O{B^2}}}{{O{A^2}}} = a \Rightarrow \log \frac{{OB}}{{OA}} = \frac{a}{{20}} \Rightarrow \frac{{OB}}{{OA}} = {10^{\frac{a}{{20}}}}\)

  Mà \(OA = \frac{2}{3}.OB \Rightarrow {10^{\frac{a}{{20}}}} = 1,5\)

  Mức cường độ âm tại B kém mức cường độ âm tại A là a (dB), mức cường độ âm tại B hơn mức cường độ âm tại C là 3a (dB), ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  {L_A} – {L_B} = a\\
  {L_B} – {L_C} = 3a
  \end{array} \right. \Rightarrow {L_A} – {L_C} = 4a\\
   \Rightarrow {L_B} – {L_C} = 10.\log \frac{{O{C^2}}}{{O{A^2}}} = 4a\\
   \Leftrightarrow \log \frac{{OC}}{{OA}} = \frac{{4a}}{{20}} \Rightarrow \frac{{OC}}{{OA}} = {10^{\frac{{4a}}{{20}}}}\\
   \Leftrightarrow \frac{{OC}}{{OA}} = {\left( {{{10}^{\frac{a}{{20}}}}} \right)^4} = {1,5^4}\\
   \Rightarrow \frac{{OC}}{{OA}} = \frac{{81}}{{16}}
  \end{array}\)

   

  nguon-am-tai-o-co-cong-suat-khong-doi-tren-cung-duong-thang-qua-o-co-3-diem-a-b-c-cung-nam-ve-1

  0
  2020-11-01T03:10:56+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo nguồn âm tại o có công suất không đổi các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )