người ta xây rạp chiếu bóng 1800 chỗ ngồi, mỗi hàng ghế có 25 chỗ. Nhưng bây giờ người ta muốn bớt đi 12 hàng ghế mà vẫn đủ chỗ ngồi như trên. Hỏi phả

Question

người ta xây rạp chiếu bóng 1800 chỗ ngồi, mỗi hàng ghế có 25 chỗ. Nhưng bây giờ người ta muốn bớt đi 12 hàng ghế mà vẫn đủ chỗ ngồi như trên. Hỏi phải thêm vào mỗi hàng ghế bao nhiêu chỗ ngồi

in progress 0
Doris 1 year 2020-10-18T15:11:44+00:00 2 Answers 81 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T15:12:57+00:00

  Đáp án:

   5 cái ghế

  Giải thích các bước giải:

   1800 chỗ ngồi có số hàng là:

         1800: 25 = 72 ( hàng )

  Số hàng ghế sau khi bớt 12 hàng là: 

          72 – 12 = 60 ( hàng )

  Mỗi hàng ghế còn lại là:

           1800: 60 = 30( cái ghế )

  Phải thêm vào mỗi hàng ghế số ghế là:

            30 – 25 = 5 ( cái ghế )

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2020-10-18T15:13:01+00:00

  Bài giải:

  Số hàng ghế lúc đầu rạp chiếu phim có là:

  `1800÷25=72(`hàng`)`

  Nếu bớt 12 hàng ghế thì rạp chiếu phim có:

  `72-12=60(`hàng`)`

  Nếu có `60` hàng ghế thì một hàng có:

  `1800÷60=30(`chỗ`)`

  Mỗi hàng phải ttêm vào:

  `30-25=5(`chỗ`)`

  Đáp số`:5` chữ ngồi

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )