– Người chỉ huy…Lê Lợi……………..tự xưng là…Bình định vương………………………… – Bộ chỉ huy gồm………19………………người. – Nơi diễn ra hội thề ở……Lũng Nhai………………

Question

– Người chỉ huy…Lê Lợi……………..tự xưng là…Bình định vương…………………………
– Bộ chỉ huy gồm………19………………người.
– Nơi diễn ra hội thề ở……Lũng Nhai……………………………..
– Ngày khởi nghĩa…………………7/2/1418…………………
– Ngày 12.10.1424 tập kích…đồn Đa Căng…………………………….
– Hạ thành ……Trà Lân…………..buộc địch đầu hàng
-……9/.1426………………Lê Lợi quyết định tiến quân ra Bắc.
– 8.10.1427, Liễu Thăng bị giết ở ải…Chi Lăng…………………..
– ……10/12/1427………………Vương Thong mở hội thề ở Đông Quan
*điền vào ô trống

in progress 0
Thiên Hương 2 years 2020-12-09T17:24:53+00:00 3 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-09T17:26:44+00:00

  –  Người chỉ huy Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương

  – Bộ chỉ huy gồm 19 người.

  – Nơi diễn ra hội thề ở Lũng Nhai

  – Ngày khởi nghĩa 7/2/1418

  – Ngày 12.10.1424 tập kích đồn Đa Căng

  – Hạ thành Trà Lân buộc địch đầu hàng

  – 9/1426 Lê Lợi quyết định tiến quân ra Bắc.

  – 8/10/1427, Liễu Thăng bị giết ở ải Chi Lăng

  – 10/12/1427 Vương Thong mở hội thề ở Đông Quan

  0
  2020-12-09T17:26:51+00:00

  -Người chỉ huy Lê Lợi tự xưng là Bình định vương

  – Bộ chỉ huy gồm 19 người.

  – Nơi diễn ra hội thề ở Lũng Nhai

  – Ngày khởi nghĩa 7/2/1418

  – Ngày 12.10.1424 tập kích đồn Đa Căng

  – Hạ thành Trà Lân buộc địch đầu hàng

  9/.1426 Lê Lợi quyết định tiến quân ra Bắc.

  – 8.10.1427, Liễu Thăng bị giết ở ải Chi Lăng

  –  10/12/1427 Vương Thong mở hội thề ở Đông Quan

  0
  2020-12-09T17:26:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bình định vương các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )