ngôi kể bài Trong Lòng Mẹ Là Ngôi kể thứ mấy

Question

ngôi kể bài Trong Lòng Mẹ Là Ngôi kể thứ mấy

in progress 0
Khoii Minh 2 months 2021-07-28T20:52:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T20:54:22+00:00

  đoạn trích ” trong lòng mẹ ” của nhà văn Nguyên Hồng sử dụng ngôi thứ nhất – xưng hô là “tôi”

  0
  2021-07-28T20:54:44+00:00

  Ngôi kể trong bài trong lòng mẹ là ngôi kể thứ nhất

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )