Ngĩa của từ là gì?Hãy giải thích nghĩa của từ gia nhân ? cho biết đó là cách giải thích nào?

Question

Ngĩa của từ là gì?Hãy giải thích nghĩa của từ gia nhân ? cho biết đó là cách giải thích nào?

in progress 0
RI SƠ 3 weeks 2021-08-22T18:19:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T18:20:32+00:00

                                          Bài làm

  Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị

  Gia : ờ đây nghĩa là nhà ; nhân : ở đây nghĩa là người nhà

  ⇒ Gia nhân là người làm trong nhà

  Cách giải nghĩa : Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

  0
  2021-08-22T18:20:53+00:00

  Nghĩa của từ là nội dung ( sự vật, tính , hoạt động,…) mà từ biểu thị.

  Gia nhân : Người làm việc vặt trong gia đình ( Gia: nhà, nhân: người. )

  Theo cách :

  – Trình bày khái niệm mà từ biểu thị

  ~ Chúc bạn học tốt ~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )