Nghiệm của pt: 2sin^2 x – 3sin x + 1 = 0 thỏa mãn 0 <= x <= pi/2 là?

Question

Nghiệm của pt: 2sin^2 x – 3sin x + 1 = 0 thỏa mãn 0 <= x <= pi/2 là?

in progress 0
Doris 2 years 2020-10-18T11:24:15+00:00 2 Answers 104 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:25:19+00:00

  $2\sin^2x-3\sin x+1=0$

  $\Leftrightarrow \sin x=1$, $\sin x=\dfrac{1}{2}$

  $+) \sin x=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi$

  $x\in[0;\dfrac{\pi}{2}]\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{2}$

  $+) \sin x=0,5\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{6}+k2\pi$ hoặc $x=\dfrac{5\pi}{6}+k2\pi$

  $x\in[0;\dfrac{\pi}{2}\Rightarrow x=\dfrac{\pi}{6}$

  Vậy $S=\{\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{6}\}$

  0
  2020-10-18T11:25:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: bấm máy mode 5 3 nhé

   

  nghiem-cua-pt-2sin-2-3sin-1-0-thoa-man-0-pi-2-la

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )