Nghiệm của phương trình lượng giác: sin^2 x – 2.sin x = 0 là?

Question

Nghiệm của phương trình lượng giác: sin^2 x – 2.sin x = 0 là?

in progress 0
Kiệt Gia 2 years 2020-10-18T13:00:17+00:00 2 Answers 964 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T13:01:59+00:00

  Đáp án:

  $x = k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Giải thích các bước giải:

  $\sin^2x – 2\sin x = 0$

  $\Leftrightarrow \sin x(\sin x  – 2) = 0$

  $\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin x = 0\\\sin x = \quad (loại)\end{array}\right.$

  $\Leftrightarrow x = k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  Vậy phương trình có họ nghiệm là $x = k\pi \quad (k \in \Bbb Z)$

  0
  2020-10-18T13:02:11+00:00

  $sin^2x-2sinx=0$

  $⇒sinx(sinx-2)=0$

  $⇒\left[ \begin{array}{l}sinx=0\\sinx-2=0\end{array} \right.$
  $-1≤sinx≤1⇒sinx=0⇒x=k\pi$ `(k∈Z)`

  Vậy `x=k\pi`

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )