Nghiệm của phương trình: cos^2 x – cos x = 0 thỏa mãn 0 < x < pi là?

Question

Nghiệm của phương trình: cos^2 x – cos x = 0 thỏa mãn 0 < x < pi là?

in progress 0
Nick 1 year 2020-10-18T11:36:58+00:00 2 Answers 142 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T11:38:02+00:00

  Đáp án:

  hey bro cho mk trả lời hay nhất nhé!

   

  nghiem-cua-phuong-trinh-cos-2-cos-0-thoa-man-0-pi-la

  0
  2020-10-18T11:38:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: bạn bấm mode 5 3 là ra cosx

   

  nghiem-cua-phuong-trinh-cos-2-cos-0-thoa-man-0-pi-la

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )