Nghĩa sự việc và nghĩa tình thái của câu thơ ” sao anh không về chơi thôn Vĩ”

Question

Nghĩa sự việc và nghĩa tình thái của câu thơ ” sao anh không về chơi thôn Vĩ”

in progress 0
Cherry 8 months 2021-05-29T08:32:56+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-29T08:34:25+00:00

    – Nghĩa sự việc: là lời tưởng tượng của tác giả về người con gái xứ Huế mà tác giả yêu thương kể về việc tác giả Hàn Mặc Tử đã lâu rồi không về chơi thôn Vĩ

    – Nghĩa tình thái: là lời trách móc đáng yêu, ngọt ngào, dịu dàng, đằm thắm của người con gái xứ Huế.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )