nghĩa của từ là gì?có mấy cách giải thích nghĩa của từ? hãy giải thích nghĩa của từ sau: lỗi lạc,tập quán. mik sẽ vote+cảm ơn+trả lời hay nhất

Question

nghĩa của từ là gì?có mấy cách giải thích nghĩa của từ?
hãy giải thích nghĩa của từ sau: lỗi lạc,tập quán.
mik sẽ vote+cảm ơn+trả lời hay nhất

in progress 0
Verity 5 months 2021-08-25T19:09:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T19:11:01+00:00

  Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ, ….) mà từ biểu thị

  Có hai cách giải thích nghĩa của từ:

  – Trình bày khái niệm mà từ biểu thị.

  – Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích.

  Lỗi lạc: Tài giỏi khác thường 

  Tập quán: Thói quen hình thành từ lâu trong đời sống, được mọi người làm theo.

  0
  2021-08-25T19:11:18+00:00

  Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ,…) mà từ biểu thị.

  $\text{Có 2 cách giải thích nghĩa của từ:}$

  $\text{- Trình bày khái niệm mà từ biểu thị}$

   $\text{- Đưa ra những từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với từ cần giải thích.}$

  Lỗi lạc: Trội hơn người một cách rõ rệt

  Tập quán: thói quen của một cộng đồng (địa phương, dân tọc, v.v …) được hình thành từ lâu trong đời sống, được mọi người làm theo.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  BY@CUGIAI2K9

  NOCOPY#

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )