Nghệ thuật -sử dụng từ loại gì -biện pháp tu từ nào( nhân hóa, so sánh, ẩn dụ) chỉ rõ -tác dụng

Question

Nghệ thuật
-sử dụng từ loại gì
-biện pháp tu từ nào( nhân hóa, so sánh, ẩn dụ) chỉ rõ
-tác dụng
nghe-thuat-su-dung-tu-loai-gi-bien-phap-tu-tu-nao-nhan-hoa-so-sanh-an-du-chi-ro-tac-dung

in progress 0
Vodka 8 months 2021-05-29T04:46:21+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-05-29T04:48:07+00:00

    Khái niệm “ẩn dụ” mà chúng tôi nói đây mang nội dung hiện đại. Trong thuật ngữ phong cách học cổ điển Trung Hoa có thuật ngũ tỉ dụ bao gồm ba hình thức: minh dụ (A như B), ẩn dụ hay ám dụ (A là B) và tá dụ (mượn B thay cho A, A vắng mặt. Ví dụ: Tuế hàn nãi tri tùng bách chi hậu điêu dã. “Tùng bách” được ví với người quân tử, nhưng ở đây nó không được nói ra, vắng mặt). ẩn dụ trong nội dung hiện đại rõ ràng là bao gồm cả hình thức “tá dụ” nêu trên và chỉ phân biệt với “minh dụ”, được hiểu là phương thức so sánh hình ảnh.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )