nghệ thuật đặc sắc của bài thơ bánh trôi nước là gì?

Question

nghệ thuật đặc sắc của bài thơ bánh trôi nước là gì?

in progress 0
Linh Đan 4 days 2021-07-22T14:58:53+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T15:00:14+00:00

  – Ẩn dụ

  – Thành ngữ: “bảy nổi ba chìm”

  – Ngôn ngữ thơ bình dị, thành ngữ, mô-típ dân gian

  – Điệp từ sử dụng từ “vừa” trong câu “thân em vừa trắng lại vừa tròn”

  – Thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

  – Hình ảnh trong bài thơ biểu tượng gợi ra nhiều liên tưởng sâu xa

  #$Rinne – Sếu$

  0
  2021-07-22T15:00:18+00:00

  Nghệ thuật :

     + Vận dụng điêu luyện những quy tắc của thơ Đường luật.

     + Sử dụng ngôn ngữ bình dị, gần gũi với lời ăn tiếng nói hằng ngày, thành ngữ, hình ảnh ẩn dụ, cách nói dân gian ( bắt đầu bằng ” Thân em ” ) 

     + Sáng tạo trong việc xây dựng hình ảnh nhiều tầng ý nghĩa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )