ngày 10 – 10-2000 rơi vào thứ 3 hỏi ngày 10 -10 2010 rơi vào thứ mấy

Question

ngày 10 – 10-2000 rơi vào thứ 3 hỏi ngày 10 -10 2010 rơi vào thứ mấy

in progress 0
Mít Mít 9 months 2020-10-30T11:59:53+00:00 2 Answers 84 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-30T12:01:25+00:00

  Đáp án:

   Vì năm 2000, 2004, 2008 là năm nhuận 

  10 năm = 3652 ngày và = 521 tuần 5 ngày

  Thứ nào đó khi qua 1 tuần vẫn là thứ đó⇒ 10 – 10 – 2010 vào chủ nhật

  Giải thích các bước giải:

    

  0
  2020-10-30T12:01:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ngày 10 – 10-2000 cách ngày 10 -10 2010 là 10 năm

  Mà 10 năm=365×8+366×2 ngày (vì 4 năm là 1 năm nhuận)

  =>10 năm=3652 ngày=521 tuần 5 ngày(vì 1 tuần là 7 ngày)

  Mỗi tuần qua đi là giữ nguyên thứ đó

  =>5 -10- 2010 rơi vào thứ ba

  =>10-10-2010 rơi vào chủ nhật 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )