Ngày mai là ngày khai trường lớp một của con mà sẽ đưa con đến trường cầm tay giúp con qua cánh cổng rồi buông tay ra Nói đi đi Con hãy can đảm lên th

Question

Ngày mai là ngày khai trường lớp một của con mà sẽ đưa con đến trường cầm tay giúp con qua cánh cổng rồi buông tay ra Nói đi đi Con hãy can đảm lên thế giới này là của con bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra
a,Tìm từ ghép chính phụ và đẳng lập trong đoạn văn

in progress 0
Ladonna 2 months 2021-08-15T05:01:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T05:02:44+00:00

  Từ ghép chính phụ: ngày mai, lớp một, khai trường, cánh cổng, cổng trường

  Từ ghép đẳng lập: kì diệu

  0
  2021-08-15T05:03:16+00:00

  a, Từ ghép chính phụ : Khai trường, cầm tay, cánh cổng, can đảm, thế giới, cổng trường

  Từ ghép đẳng lập : Kì diệu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )