Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá trị mà thời gian là vô giá. Thật vậy

Question

Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng. Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được. Thế mới biết vàng có giá trị mà thời gian là vô giá.
Thật vậy, thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem, người bệnh nặng, nếu kịp thời chạy chữa thì sống, để chậm là chết.
Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ đội mà xem, trong chiến đấu, biết nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.
Thời gian là tiền. Trong kinh doanh, sản xuất hàng hoá đúng lúc là lãi, không đúng lúc là lỗ.
Thời gian là tri thức. Phải thường xuyên học tập thì mới giỏi. Học ngoại ngữ mà bữa đực, bữa cái, thiếu kiên trì, thì học mấy cũng không giỏi được.
Thế mới biết, nếu biết tận dụng thời gian thì làm được bao nhiêu điều cho bản thân và cho xã hội. Bỏ phí thời gian thì có hại và về sau hối tiếc cũng không kịp.
Đề bài : Tìm ra phép liên kết về nội dung và hình thức của bài trên
Giups mk với . Cảm ơn

in progress 0
Nick 7 months 2021-06-24T19:48:42+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-24T19:50:07+00:00

  – Sự liên kết về hình thức: 

  + Phép lặp: điệp cấu trúc( Thời gian là…; Bạn…mà xem…), thời gian, vàng

  + Phép trái nghĩa: sống – chết; thắng lợi – thất bại, lãi – lỗ, …

  – Sự liên kết về nội dung: 

  + Có chủ đề rõ ràng: Ý nghĩa quan trọng của thời gian.

  + Các câu triển khai nêu bật được chủ đề bài viết: qua các khía cạnh khác nhau trong đời sống.

  + Dẫn chứng phong phú, hợp lí sinh động; được sắp xếp theo thứ tự khái quát đến chi tiết.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )