nêu ý nghĩa từ “tưởng” và từ “xót” trong bài “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

Question

nêu ý nghĩa từ “tưởng” và từ “xót” trong bài “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

in progress 0
Khang Minh 5 months 2021-08-03T17:51:04+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T17:52:26+00:00

  Từ tưởng là tưởng tưởng tượng.

  Từ xót là xót xa

  0
  2021-08-03T17:52:51+00:00

  tù tưởng vừa là nhớ , vừa là hình dung, tưởng tượng ra người yêu mình

  từ xót diễn tả chính xác tấm lòng đau đớn xót thương cha mẹ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )