Nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau : copy cut print paste save open new undo

Question

Nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau :
copy
cut
print
paste
save
open
new
undo

in progress 0
Thái Dương 1 year 2021-01-22T11:14:18+00:00 3 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-22T11:16:15+00:00

  Copy: sao chép (Ctrl + C)

  Cut: cắt (Ctrl + X)

  Print: in (ảnh, văn bản,..)

  Paste: dán (từ bảng nhớ tạm) (Ctrl + V)

  Save: lưu (Ctrl + S)

  Open: mở (file, phần mềm,…)

  New: mở mới (văn bản, tab, cửa sổ mới,..)

  Undo: quay lùi một thao tác (Ctrl + Z)

  0
  2021-01-22T11:16:16+00:00

  Copy: sao chép dữ liệu, văn bản, hình ảnh,…

  Cut: di chuyển dữ liệu, văn bản,…

  Print: in dữ liệu, văn bản,…

  Paste: dán dữ liệu, văn bản,…

  Save: lưu văn bản,..

  Open: mở trang văn bản mới,  dữ liệu mới,…..

  New: mở trang mới.

  Undo: hoàn tác dữ liệu.

  0
  2021-01-22T11:16:24+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo copy là ctrl gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )