Nêu tính chất hoá học của axit HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc. Mỗi tính chất hoá học viết PTHH minh hoạ. Mọi người giúp em với. Em cần gấp ạ. Cảm ơn mọi

Question

Nêu tính chất hoá học của axit HCl, H2SO4 loãng, H2SO4 đặc. Mỗi tính chất hoá học viết PTHH minh hoạ.
Mọi người giúp em với. Em cần gấp ạ. Cảm ơn mọi người nhiều.

in progress 0
Phúc Điền 12 months 2020-12-02T01:49:25+00:00 3 Answers 66 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T01:51:20+00:00

  – HCl: 

  + Làm quỳ tím hoá đỏ 

  + Tác dụng với kim loại trước H: 

  $Fe+ 2HCl \to FeCl_2+ H_2$ 

  + Tác dụng với bazơ: 

  $NaOH+ HCl \rightarrow NaCl+ H_2O$ 

  + Tác dụng với oxit bazơ: 

  $CuO+ 2HCl \to CuCl_2+ H_2O$  

  + Tác dụng với muối: 

  $AgNO_3+ HCl \to AgCl+ HNO_3$

  – H2SO4 loãng:  

  + Làm quỳ tím hoá đỏ 

  + Tác dụng với kim loại trước H: 

  $Fe+ H_2SO_4 \to FeSO_4+ H_2$ 

  + Tác dụng với bazơ: 

  $2NaOH+ H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4+ 2H_2O$ 

  + Tác dụng với oxit bazơ: 

  $CuO+ H_2SO_4 \to CuSO_4+ H_2O$  

  + Tác dụng với muối: 

  $CaCO_3+ H_2SO_4 \to CaSO_4+ CO_2+ H_2O$ 

  – H2SO4 đặc 

  + Các TCHH của H2SO4 loãng (trừ td với kim loại) 

  + Tác dụng với kim loại (không tạo hidro): 

  $3Mg+ 4H_2SO_4 \to 3MgSO_4+ S+ 4H_2O$ 

  + Có tính háo nước

  0
  2020-12-02T01:51:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  *HCl

  – đổi màu quỳ tím thành đỏ

  – tác dụng với kim loại hoạt động , giải phóng H2 :

   Mg + 2HCl —-> MgCl2 + H2

  – tác dụng với muối của axit yếu :

  2HCl  + Na2CO3 —-> NaCl + CO2 + H2O

  – Tác dụng với Oxit bazo và bazo :

  2HCl + FeO —-> FeCl2 + H2O

  HCl + KOH —-> KCl + 2H2O

  – tính khử : MnO2 + 4HCl —-> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

  – tính oxi hóa Mg + 2HCl —-> MgCl2 + H2

  *H2SO4 loãng 

  – đổi màu quỳ tím thành đỏ

  – tác dụng với kim loại hoạt động , giải phóng H2 :

   Mg + H2SO4 —-> MgSO4 + H2

  – tác dụng với muối của axit yếu :

  H2SO4 + Na2CO3 —-> Na2SO4 + CO2 + H2O

  – Tác dụng với Oxit bazo và bazo :

  H2SO4 + FeO —-> FeSO4 + H2O

  H2SO4 + 2KOH —-> K2SO4 + 2H2O

  *H2SO4 đặc

  – tính oxi hóa mạnh :

  2H2SO4 + Cu —–> CuSO4 + SO2 + 2H2O

  – tính háo nước :

  CuSO4.5H2O –H2SO4 đ—> CuSO4 + H2O

  0
  2020-12-02T01:51:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính chất hóa học của h2so4 loãng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )