Nêu tình cảm em bồi đắp được qua bài phò giá về kinh ngắn gọn Là học sinh em phải làm gì để góp phần xây dựng Tổ quốc Viết một đoạn văn để trình bày s

Question

Nêu tình cảm em bồi đắp được qua bài phò giá về kinh ngắn gọn
Là học sinh em phải làm gì để góp phần xây dựng Tổ quốc
Viết một đoạn văn để trình bày suy nghĩ vè điều đó

in progress 0
Nem 5 months 2021-08-18T11:53:35+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-18T11:54:54+00:00

    Quà bài Phò giá về kinh, bản thân em được bồi đắp thêm tình yêu nước. Và em hiểu rằng, tình yêu nước ấy sẽ không chỉ gắn liền với sự tự hào mà còn là ý thức dựng xây đất nước phát triển hơn. 

    Mỗi người học sinh đều có thể thể hiện tình yêu của mình để góp phần xây dựng Tổ quốc. Những hành động nhỏ bé cũng như suy nghĩ tốt đẹp của ta đều có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xây dựng Tổ quốc. Chúng ta cần học tập tốt để cống hiến cho sự nghiệp chung của toàn dân tộc trong tương lai không xa và xứng với lời mong mỏi của Bác. Xây dựng tổ quốc trong mỗi học sinh còn thể hiện tình yêu gia đình, yêu quê hương, trường lớp, gìn giữ môi trường.. Và bên cạnh đó, mỗi học sinh có những hiểu biết về lịch sử dân tộc, biết mang ơn những hi sinh của thế hệ trước cùng thái độ trân trọng thành quả lao động của cha ông đã cho thấy sự dựng xây Tổ quốc. Việc làm xây dựng Tổ quốc không phải những gì quá cao xa, trong khả năng và nhận thức, chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ và dựng xây đất nước Việt Nam! 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )