Nêu thể loại, vấn đề cần chứng minh và tính chất của đề cho đề bài sau: Không có việc gì khó Chỉ sợ lòng không bền Đào núi và lấp biển Quyết chí

Question

Nêu thể loại, vấn đề cần chứng minh và tính chất của đề cho đề bài sau:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên

in progress 0
Hưng Khoa 8 months 2021-06-23T18:27:52+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-23T18:29:24+00:00

  Thể loại: Nghị luận

  Vấn đề cần chứng minh: Không có việc gì khó

  Tính chất: Nói về lòng kiên trì

  0
  2021-06-23T18:29:51+00:00

  @Kuro

  – Thể loại : Nghị luận xã hội hoặc Chứng minh

  -Vấn đề cần chứng minh : Khuyên thanh niên ko nên thấy vc khó mà nản lòng

  -Tính chất: Nói về đức tính kiên trì

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )