nêu tất cả các công thức trong môn vật lý lớp 6

Question

nêu tất cả các công thức trong môn vật lý lớp 6

in progress 0
Thông Đạt 9 months 2020-12-29T19:45:15+00:00 3 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-29T19:47:09+00:00

  CÁC CÔNG THỨC TRONG MÔN VẬT LÝ LỚP 6

  – Trọng lượng: P = 10 x m (N)
  – Trọng lượng riêng: d = P/V hoặc d = D x 10 (N/m3)
  -Khối lượng: m = D x V (kg)
  -Khối lượng riêng: D = m/V (kg/m³)
  -Thể tích: V = m : D hoặc P : d (m3)

  Trong các công thức đó
  P là trọng lượng (N)
  m là khối lượng (kg)
  d là trọng lượng riêng (N/kg)
  V là thể tích (m3)
  D là khối lượng riêng( kg)

  học tốt !

   

  0
  2020-12-29T19:47:12+00:00

  * Công thức vật lí lớp 6 :

  – Công thức tính trọng lượng :

  P=10.m

  ⇔m=P10

  Trong đó :

  P : trọng lượng (N)

  m: Khối lượng (kg)

  – Công thức tính thể tích :

  V=mD

  ⇔m=D.V

  ⇔D=mV

  Trong đó :

  V : thể tích (m3)

  m : khối lượng (kg)

  D: khối lượng riêng (kg/m3)

  – Công thức tính trọng lượng riêng :

  d=PV

  ⇔P=d.V

  ⇔V=Pd

  Trong đó :

  d : trọng lượng riêng (N/m3)

  P : trọng lượng (N)

  V : thể tích (m3)

  – Công thức tính trọng lượng riêng :

  d=10.D

  ⇔D=d10

  Trong đó :

  D : khối lượng riêng (kg/m3)

  d : trọng lượng riêng (N/m3)

  0
  2020-12-29T19:47:21+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo các công thức vật lý lớp 6 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )