Nêu tác giả, phương pháp lập luận của 4 văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Sự giàu đẹp của Tiếng Việt, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa

Question

Nêu tác giả, phương pháp lập luận của 4 văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, Sự giàu đẹp của Tiếng Việt, Đức tính giản dị của Bác Hồ, Ý nghĩa văn chương. (không chép mạng)

in progress 0
Ngọc Hoa 3 months 2021-06-22T23:02:07+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T23:03:26+00:00

  bài tinh thần yêu nước… -Luận điểm: “dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước” -dẫn chứng:”Từ xa xưa đến nay…………….cướp nước” -Luận điểm : “lịch sử ta……. nhân dân ta” -Dẫn chưng: bà trưng , bà Triệu….. -Luận điểm:” đồng bào ta ngày ……… ngày trước” -Dẫn chứng: ” từ các cụ…. cho chính phủ”. Cách lập luận: phong phú, toàn diện, liên tục, rành mạch, vừa khái quát vừa cụ thể.

  sự giàu dẹp của tv Kết hợp giải thích và chứng minh. Lập luận chặt chẽ: mở bài nêu nhận định ngắn gọn, thân bài đã giải thích, chứng minh nhận đinh và kết bài  sơ kết lại nhận định. Các dẫn chứng toàn diện, bao quát.Dẫn chứng: Tiếng việt đẹp (hình thức): khách quan, chủ quan; Ttiếng việt hay (nội dung): từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm

  tinh thần yêu nước Xây dựng luận điểm ngắn gọn, xúc tích; lập luận chặt chẽ; dẫn chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu theo các phương diện: lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền,… Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh: làn sóng, lướt qua,… và câu văn nghị luận hiệu quả Sử dụng phép so sánh, liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, nêu các biểu hiện của lòng yêu nước

  đức tính giản dị Xây dựng luận điểm ngắn gọn, xúc tích; lập luận chặt chẽ; dẫn chứng toàn diện, chọn lọc tiêu biểu theo các phương diện: lứa tuổi, tầng lớp, vùng miền,… Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh: làn sóng, lướt qua,… và câu văn nghị luận hiệu quả Sử dụng phép so sánh, liệt kê nêu tên các anh hùng dân tộc trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, nêu các biểu hiện của lòng yêu nước

  xin vote 5 sao và clht!

  0
  2021-06-22T23:03:36+00:00

  Xin hay nhất cho nhóm ạ

  @Moon_đag_buồn

  #WE ARE THE NUMBER 1

  -Tinh thần yêu nước của nhân dân ta:

  +Tác giả: Là Hồ Chí Minh (19/5/1890-2/9/1969)

  +Phương pháp lập luận: Nó đã nêu ra đc những lí lẽ, dẫn chứng cụ thể để chứng minh nhân dân ta có 1 lòng nồng nàn yêu nước

  -Sự giàu đẹp của Tiếng Việt: 

  +Tác giả: Là Đặng Thai Mai (1902-1984)

  +Phương pháp lập luận: ngắn gọn, chặt chẽ, rõ ràng, mạch lạc, lí lẽ giàu sức thuyết …

  -Đức tính giản dị của Bác Hồ:

  +Tác giả: Phạm Văn Đồng (1906-2000)

  +Phương pháp lập luận: thuộc thể văn nghị luận chứng minh, xen kẽ đôi đoạn giải thích, bình luận, rành mạch, liên kết với nhau rất chặt chẽ. 

  -Ý nghĩa văn chương:

  +Tác giả: Là Hoài Thanh (1902-1982)

  +Phương pháp lập luận: dùng lí lẽ và lời văn giàu cảm xúc và hình ảnh để khẳng định vấn đề

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )