nêu tác giả “chị dậu” “cô bé bán diêm” “lão hạc” “thầy đuy sen” “đôn ki hô tê”

Question

nêu tác giả
“chị dậu”
“cô bé bán diêm”
“lão hạc”
“thầy đuy sen”
“đôn ki hô tê”

in progress 0
Bình An 2 months 2021-08-02T10:12:31+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T10:13:36+00:00

  chị dậu

  Ngô Tất Tố

  cô bé bán diêm

  Hans Christian Andersen 

  lão hạc

  Nam Cao

  thầy đuy sen

  Miguel de Cervantes Saavedra

  đôn ki hô tê

  Miguel de Cervantes Saavedra

  @ Kina – chan

   # South Team

  # XIN CTLNH CHO NHÓM !!!

  HỌC TỐT~

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )