nêu tác dụng của cặp từ trái nghĩa trong đoạn thơ sau: ” Anh em như tay với chân rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần” **

Question

nêu tác dụng của cặp từ trái nghĩa trong đoạn thơ sau:
” Anh em như tay với chân
rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”
** Nêu tác dụng cố gắng đầy đủ ý mà ngắn giúp mình ạ

in progress 0
Ngọc Diệp 2 months 2021-07-10T16:01:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T16:02:45+00:00

  Cặp từ trái nghĩa trong câu này là

  hay><dở

  rách><lành

  Tác dụng:Nhấn mạnh tình anh em,thể hiện mối liên kết giữa các cặp từ trái nghĩa,nếu như có người lành thì giúp đỡ người rách,nếu như người anh hoặc người bị dở thứ gì đó thì người còn lại sẽ sẵn sàng giúp đỡ .Thể hiện lên tình anh em thấm thía lòng người

  0
  2021-07-10T16:03:11+00:00

  * Cặp từ trái nghĩa trong đoạn thơ là: rách/lành.

  * Tác dụng: Tác giả dân gian sử dụng cặp từ trái nghĩa để nhấn mạnh về tình anh em ruột thịt: Anh em trong cùng một gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )