Nêu suy nghĩ của em về 2 câu thơ cuối của “Sông núi nước Nam”. ( Khoảng 5 – 7 câu )

Question

Nêu suy nghĩ của em về 2 câu thơ cuối của “Sông núi nước Nam”. ( Khoảng 5 – 7 câu )

in progress 0
Yến Oanh 5 months 2021-08-09T07:00:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T07:01:36+00:00

                                             Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm

                                             Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

  2 câu thơ cuối của bài ” Sông núi nước Nam ” nói lên rằng những ai xâm phạm đến lãnh thổ nước Việt này thì sẽ nhận 1 cái kết đắng. Nó nêu cáo ý chí quyết tâm và khẳng định chủ quyền đất nước và cảnh báo những ng dám xâm phạm tới đây đều chuốc lấy cái ” chết ” và thất bại nhục nhã. Câu ” Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm ” thể hiện sự căm thù khinh bỉ. Câu ” Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. ” lời tuyên bố đanh thép của tác giả, dứt khoát về hậu quả mà lũ giặc ngoại xâm sẽ phải gánh chịu. Hai câu thơ cuối khẳng định sức mạnh của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền đất nước. Kẻ thù xâm phạm sẽ chuốc lấy bại vong. 

  0
  2021-08-09T07:02:06+00:00

  lời cảnh báo đến hành động xâm lược phi nghĩa

  làm điều trái ý trời 

  nỗi nhục nhã của quân xâm lược

  thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền

  thể hiện niềm tự tôn và lòng đồng kiên trung của dân tộc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )