Nêu sự nghiệp văn chương của Phạm Duy Tốn( thông tin có chọn lọc)

Question

Nêu sự nghiệp văn chương của Phạm Duy Tốn( thông tin có chọn lọc)

in progress 0
Thành Công 2 months 2021-07-30T22:23:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T22:25:09+00:00

  Phạm Duy Tốn sáng tác văn rất ít, chỉ có 4 tác phẩm. Tuy nhiên,ông vẫn được xem là một nhà văn có sức ảnh hưởng đến nền văn học Việt Nam. Ông được xem là người tiên phong mở lối cho giai đoạn thành tựu rực rỡ của nền văn học Việt Nam cách tân giai đoạn sau này. Tác phẩm thành công nhất của ông phải kể đến đó là “Sống chết mặc bay!”. Đây là một truyện ngắn nổi tiếng nhất của Phạm Duy Tốn, cũng là truyện ngắn đầu tiên của nền văn học mới Việt Na. Tác phẩm được in trên báo Nam Phong vào tháng 12/1918. Tác phẩm “Sống chết mặc bay” không có mở đầu giống như các tác phẩm văn xuôi cổ điển từ trước, nó mở đầu với đoạn mô tả trực tiếp những gì đang diễn ra, điển hình cho “một lối văn mới”. Trong một tác phẩm mà ông có thể thành công ngay ở việc miêu tả hai hình ảnh đối lập nhau hoàn toàn. Một bên là hình ảnh những người nông nhân đang hốt hoảng và tuyệt vọng trước cảnh thiên tai, còn một bên là hình ảnh các quan đang ngồi ung dung như không có chuyện gì xảy ra.

  Nhà văn Phạm Duy Tốn còn là một nhà chính trị. Năm 1919, ông được bầu vào Hội đồng dân biểu thành phố Hà Nội. Là nghị viên Viện Dân biểu Bắc Kỳ (1920-1923). Năm 1922, ông cùng một số trí thức và quan chức của chính quyền thuộc địa như Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Vũ Huy Quang tham dự Hội chợ triển lãm quốc tế (tức Đấu xảo) ở Marseilles, Pháp.

  Nhà văn Phạm Văn Tốn qua đời ngày 25 tháng 2 năm 1924, tại nhà riêng ở số 54, đường Felloneau, Hà Nội.

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )