Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn Thạch Sanh( từ nhà vua lấy làm lạ đến hóa kiếp thành bọ hung)

Question

Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn Thạch Sanh( từ nhà vua lấy làm lạ đến hóa kiếp thành bọ hung)

in progress 0
Hải Đăng 2 years 2021-08-09T00:06:14+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T00:07:22+00:00

  PTBĐ chính là tự sự

      

  0
  2021-08-09T00:07:31+00:00

  Phương thức biểu đạt chính của văn bản Thạch Sanh là:

  Phương thức biểu đạt tự sự.

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )