Nêu phương thức biểu đạt bài thơ nhặt lên từ bùn của nguyễn hữa thắng

Question

Nêu phương thức biểu đạt bài thơ nhặt lên từ bùn của nguyễn hữa thắng

in progress 0
Diễm Kiều 6 months 2021-07-26T01:50:09+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T01:51:28+00:00

  Phương thức biểu đạt bài thơ nhắt lên từ bùn của Nguyễn Hữu Thắng là biểu cảm kết hợp miêu tả

  0
  2021-07-26T01:51:55+00:00

  Biểu cảm kết hợp với tự sự , miêu tả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )