Nêu nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ tấc đất tắc vàng

Question

Nêu nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ tấc đất tắc vàng

in progress 0
Thạch Thảo 8 months 2021-05-25T01:33:26+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-25T01:34:29+00:00

  -ND: +Nhịp thơ 2/2tạo vế cân xứng cho câu tục ngữ đồng thời cho người đọc thấy giá tị của đất quý như vàng và ngược lại.

           +Câu tục ngữ đề cao giá trị của đất khi con người ngày một đông lên nhưng đất đai thì không sinh ra vì thế người xưa muốn khuyên nhủ con cháu phải biết quý trọng đất đai.

  -YN:  +Người xưa muốn khuyên nhủ con cháu phải biết quý trọng đất đai.

  0
  2021-05-25T01:35:10+00:00

  Nêu nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ tấc đất tắc vàng.

  Nội dung là Ví Tấc đất quý như tắc vàng .Phải có đất , làm việc nhân dân ta mới được cuộc sống này .Câu thơ khuyên chúng ta chăm chỉ , quý đất.

  Có làm mới có ăn,dựa vào việc làm mới có cơm nuôi sống con người.

  Xin hay nhất về cho nhóm nhé.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )