Nêu nội dung và Nghệ thuật của câu tục ngữ sau ” Ghen vợ Ghen chồng không nồng bằng miếng ăn:

Question

Nêu nội dung và Nghệ thuật của câu tục ngữ sau ” Ghen vợ Ghen chồng không nồng bằng miếng ăn:

in progress 0
Thu Nguyệt 8 months 2021-05-27T23:34:26+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-27T23:35:26+00:00

  Trả lời:

  Nội dung: Nói rằng sự ghen tuông không thấm tháp gì so với ghen ăn ghen ở. Muốn nói rằng ghen tuông trong tình cảm không sao sánh bằng ghen tuông trong cái ăn, cái ở của con người.

  Nghệ thuật: 

  – Phép lặp: ghen vợ – ghen chồng

  – So sánh: Không nồng bằng

    ~Chúc bạn học tốt~  

  YOONMIN FOREVER

  0
  2021-05-27T23:35:37+00:00

  Trả lời:

  Nội dung: So sánh rồi cho thấy rằng con người có sự ghen tuông về ăn ở hơn là ghen tuông về tình cảm

  Nghệ thuật:

    + So sánh: không nồng bằng

    + Phép lặp: lạp từ “ghen”

    ~HỌC TỐT~

  @su

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )